آیدی در فضای مجازی (تلگرام): https://t.me/Sobhan_GraphicADMIN (َشخصی)
آیدی فضای مجازی (تلگرام): https://t.me/Sobhan_Graphic (کانال)
ایمیل: https://t.me/Sobhan_Graphic
سایت: http://sobhan-graphic.blog.ir/