بسم الله الرحمن الرحیم...

هست کلید در گنج حکیم...


برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

ثواب این طراحی تقدیم به شهید احمد علی نیری...